Melitta Bentz älskade kaffe mer än någon annan. 1908 uppfann hon det första kaffefiltret och lade därmed grunden till den moderna kaffenjutningen. Familjeföretaget Melitta föddes. Idag drivs företaget av 4:e generationens kaffenjutare.